Modulárny informačný sytém Cofis®
Slovenský Deutsch English
Rezervačné systémy

CMS Cofis

IS Cofis je modulárny informačný systém s podporou predaja. Okrem vytvárania funkčného systému prepájaním modulov je možné systém doplniť o vlastné moduly.

Základom je jadro IS postavené na modernom databázovom riešení s možnosťou prístupu prístupu k dátam on-line. Jadro zabezpečuje správu rôznych úrovní používateľov, číselníkov a nastavení.

Základ IS je možné rozšíriť napríklad o rozširujúce moduly

 • Rezervácie
 • Dochádzka
 • Katalóg / E-shop
 • Skladové zásoby
 • Fakturácia
 • Platobná brána
 • Formuláre
 • Galérie
 • Články
 • Hodnotenia
 • Zľavové kupóny
 • On-line marketing

 Front-end systému je lokalizovaný okrem slovenčiny do 3 svetových jazykov (angličtiny, nemčiny a ruštiny). Aj táto oblasť je však rozšíriteľná podľa potrieb konkrétneho projektu.

Moduly na mieru podľa Vás

Vďaka vývoju softvéru na Slovensku je možné rozšíriť IS o vlastné moduly podľa potrieb riešeného projektu, pričom je možné využívať výhody vstavaných funkcionalít systému a ďalej ich rozširovať.

IS Cofis je riešením ako pre menšie - rozvíjajúce sa organizácie, tak i pre komplexné riešenia vyžadujúce zdieľanie informácií.